Cuba 2003

Vita di Strada sigari Cubani Ragazzo-Cubano Musica per Strada
lavori di campagna a Cuba Cubana Cuba Libre CHE
Bimba-Cubana auto Cubane Anziano-Cubano Anziano Cubano
Anziano-Cubano-2 Anziana-Cubana